Organizátor: Petržalka Bowling Center

Spôsob prihlásenia: www.bowlingtourament.eu

Vedúci súťaže a rozhodca – Miroslav Koník (+421 905 341 827) a Lukáš Andrássy (+421 907 515 899)

Miesto konania: PBC, Tupolevova 7/A, Bratislava

Termín konania: 31.5. – 1.6.2019

Účastníci: Turnaj je otvorený pre všetkých hráčov bowlingu na Slovensku, bez ohľadu na registráciu, pohlavie a vek hráča.

Systém hry:

Kvalifikácia: každý hráč odohrá 6 hier systémom Amerika na vylosovanom páre dráh, pričom po dvoch odohraných hrách sa hráči posunú o jeden pár dráh doprava. Minimálny počet hráčov na jednom páre dráh sú traja a maximálny počet hráčov sú štyria. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení v kvalifikácii vyšší maximálny výkon hráča, prípadne druhý najvyšší výkon hráča...atď, až do zrušenia rovnosti medzi hráčmi. Z kvalifikácie do semifinále postupuje 20 najlepších mužov a priamo do finále 4 najlepšie ženy.

Kvalifikačné rundy:

Piatok, 31. 5. 2019:

1.runda 09:00

2.runda 12:00

3.runda 15:00

4.runda 18:00

5.runda 21:00

Sobota, 1.6. 2019:

6.runda 09:00

7.runda 12:00

V prípade väčšieho záujmu budú rundy doplnené, naopak v prípade nízkeho obsadenia rundy môže byť táto zrušená a hráči budú presunutí do inej rundy.

Semifinále muži:  hrá sa systémom Amerika, pričom po každej odohranej hre sa hráči posunú o jeden pár dráh doprava. Na jednom páre dráh hrá 5 hráčov. Všetkých 20 hráčov odohrá 3 hry, ku ktorým sa im pripočíta súčet hier dosiahnutý v kvalifikácii. Dráhy pre semifinále budú hráčom prideľované podľa umiestnenie v kvalifikácii od dráhy 1 po dráhu 8. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení vyššie umiestnenie v kvalifikácii. Do finále postupuje 6 najlepších mužov.

Finále muži: šestica najlepších mužov po semifinále odohrá finále systémom Round Robin, dvaja hráči odohrajú vzájomný zápas na jednom páre dráh. Hrá sa od nuly a hráči sú do zápasov nasadzovaní podľa vopred daného rozpisu:

RR MUŽI

Dráha 1

Dráha 2

Dráha 3

Dráha 4

Dráha 5

Dráha 6

 1. zápas

Sem 5

Sem 3

Sem 1

Sem 6

Sem 4

Sem 2

 1. zápas

Sem 3

Sem 6

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Sem 5

 1. zápas

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 2

Sem 3

Sem 1

 1. zápas

Sem 6

Sem 4

Sem 2

Sem 3

Sem 1

Sem 5

 1. zápas

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Finále ženy: štvorica najlepších žien po kvalifikácii odohrá finále systémom Round Robin, dve hráčky odohrajú vzájomný zápas na jednej dráhe. Hrá sa od nuly a hráčky sú do zápasov nasadzované podľa vopred daného rozpisu:

RR ŽENY

Dráha 7

Dráha 7

Dráha 8

Dráha 8

 1. zápas

Qual 1

Qual 4

Qual 2

Qual 3

 1. zápas

Qual 4

Qual 2

Qual 3

Qual 1

 1. zápas

Qual 3

Qual 4

Qual 1

Qual 2

Pravidlá pre Round Robin:

 • dvaja hráči odohrajú proti sebe vzájomný zápas na jednu hru systémom Amerika, hrá každý s každým. Za víťazstvo sa k počtu zrazených kolkov pripočíta bonus 20 bodov, za remízu 10 bodov
 • za výkon 200-229 kolkov sa pripočítava bonus 10 bodov, za výkon 230-300 kolkov ďalších 5 bonusových bodov
 • pokiaľ dôjde v celkovom poradí k remíze, získava lepšie umiestnenie ten hráč, ktorý v Round Robin dosiahol: 1) väčší celkový počet zhodených kolkov, 2) vyhral vzájomný zápas, 3) vyhral viac zápasov, 4) má najmenší rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hrou, 5) má vyššiu hru

Časový harmonogram:

Sobota, 1. jún 2019:

Semifinále muži

začiatok o 15:00

Finále muži a ženy

začiatok o 17:00

Odovzdávanie ocenení

začiatok o 19:00

Predpisy a platnosť pravidiel:

Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ a tohto predpisu. Pokiaľ propozície menia niektorú časť pravidiel, ustanovenia týchto propozícií majú prednosť. V prípadných sporoch má rozhodujúce právo a konečné slovo organizátor turnaja.

Mazanie: 

Dráhy budú vyčistené a opäť namazané pred každou kvalifikačnou rundou, semifinále a finálovou časťou.

Tréning:

Pred začiatkom kvalifikačných rúnd, pred semifinále a pred začiatkom finálovej časti majú hráči min 7 minútový tréning. Medzi jednotlivými zápasmi Round Robinu tréning nie je.

Ocenenia: 

Víťaz ženskej a mužskej kategórie získa trofej a právo účasti na 55th QubicaAMF Bowling World Cupe 2019 v Palembang, Indonézia. Trofeje získajú aj hráči umiestnení na 2. a 3. mieste v oboch kategóriách. Obaja víťazi získajú navyše cestovné vo výške 25% z finančných prostriedkov vybraných na štartovnom, minimálna garantovaná čiastka pre každého z nich je 300€. Najvyšší ženský a najvyšší mužský výkon bude ocenený darčekovým košom.

V prípade, že niektorý z víťazov kategórie muži a ženy nepotvrdí účasť na 55th QubicaAMF Bowling World Cupe 2019, právo štartu a finančná odmena určená na cestovné pripadne ďalšiemu hráčovi v poradí, ktorý bol zároveň účastníkom finálového Round Robinu.

Špeciálna cena:

Do losovania budú pripravené 4 nové bowlingové gule. V cene každého štartu aj re-entry štartu je zahrnutý poplatok za jeden žreb. Hráč získa taký počet žrebov, koľko štartov absolvuje v kvalifikácii. Pri losovaní špeciálnej ceny nemusí byť majiteľ žrebu prítomný osobne, môže ho zastúpiť iná osoba prítomná pri losovaní. Jeden hráč môže získať iba jednu zo špeciálnych cien.

Štartovné: 25€ štart, 20€ opakovaný štart. Pokiaľ je hráč nahlásený aj na opakované štarty, je povinný uhradiť ich sumu pri registrácii na prvý štart. Štartovné sa pri odstúpení hráča z akýchkoľvek dôvodov počas turnaja nevracia.

Upozornenie: 

Je neprípustné v hracom priestore fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, doping a bezdôvodne ho opúšťať.  Ďalej je neprípustné, používanie nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. Takisto nie je možné rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, hlasitým pokrikovaním a podobne).